baba

PSL złożył projekt ustawy zakładający wprowadzenie specjalnego dodatku dla tych, którzy mają niskie świadczenie emerytalne, czy rentowe. Emerytom potrzebne jest wsparcie, bo coroczna waloryzacja emerytur i rent, ze względu na niską inflację będzie bardzo niska. Dlatego też powstał pomysł wprowadzenia specjalnego dodatku dla tych, którzy mają niskie świadczenie emerytalne, rentowe, świadczenia przedemerytalne i renty socjalne. Wsparcie będzie dotyczyło zarówno ubezpieczonych zarówno w ZUS i KRUS. Władysław Kosiniak – Kamysz zaznaczył na briefingu w Sejmie, że wartość wsparcia wynosiłaby ponad 1 mld 400 mln zł, a ta kwota jest zarezerwowana w budżecie. Dodatki powinno otrzymać 6,5 mln osób, w tym ponad 60 proc. emerytów i rencistów z FUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 100 proc. emerytów i rencistów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 100 proc. osób pobierających renty socjalne.

Kto i ile dostanie wg projektu PSL?

  • osoby, które mają dziś do 900 zł brutto emerytury, powinni otrzymać jednorazowo 350 zł netto;
  • ci, którzy dostają od 900 zł brutto do 1,1 tys. zł brutto, powinni liczyć na dodatek w wysokości 300 zł netto;
  • ten, kto ma od 1,1 tys. zł brutto do 1,5 tys. zł brutto, powinien otrzymać 200 zł netto;

• osoby, których emerytury wynoszą od 1,5 tys. zł brutto do 2 tys. zł brutto, powinni otrzymać dodatkowo 100 zł netto.

Skomentuj ten wpis (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>