Prezes FML

pilawka_0

Tomasz Pilawka 

EDUKACJA I PRACA NAUKOWA
Pochodzi z małej miejscowości Ślubów, w powiecie górowskim. Jest absolwentem Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2010 roku ukończył Europejską Akademię Dyplomacji. Obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz doktorantem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (otwarty przewód doktorski w dziedzinie ekonomii). W 2013 roku rozpoczął studia MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jego aktywność na polu naukowym związana jest głównie z polityką regionalną, wspólną polityką rolną oraz polityką spójności. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I POLITYCZNA
Swoje polityczne aspiracje rozwija od czasów młodzieńczych. W latach 2008 – 2010 był Przewodniczącym Samorządu Studentów oraz członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję przedstawiciela Samorządu Studentów w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie czynnie angażował się w obronę interesów środowiska studenckiego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Parlamencie Europejskim, gdzie pracował dla dr Czesława Siekierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010 – 2012 był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w Departamencie Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, co pozwoliło mu na rozwinięcie posiadanej wiedzy o elementy praktyczne oraz zdobycie cennego doświadczenia w pracy związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

Od 2009 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a od 2012 r. jest asystentem Andrzeja Grzyba – posła do Parlamentu Europejskiego. W maju 2013 roku Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał go na stanowisko Doradcy Ministra w MRiRW.

W 2012 roku został wybrany na wiceprezesa PSL powiatu górowskiego, skąd pochodzi. Pełni również funkcję członka Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Od lat jest aktywnym działaczem Forum Młodych Ludowców, młodzieżówki PSL. Podczas swojej działalności sprawował funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego FML gdzie z determinacją i zapałem realizował wyznaczone cele. W 2013 roku został wybrany na Prezesa Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, co jeszcze bardziej zaangażowało go w życie polityczne młodzieżówki poszerzając horyzont działania i dając nową perspektywę w spojrzeniu na funkcjonowanie organizacji.

W swojej politycznej działalności duży nacisk kładzie na permanentny rozwój oraz zaangażowanie młodych ludzi w życie polityczne.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POZAPOLITYCZNA
Prywatnie zaangażowany w akcje społeczne. Jest współtwórcą akcji honorowego dawstwa krwi „Pijawka”. Jego hobby są podróże, które sam organizuje w wolnym czasie. Preferuje aktywny tryb życia, dlatego chętnie spędza czas na łonie natury lub uprawiając sport.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2011 roku odznaczony medalem „Zasłużonych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

Tomasz Pilawka – Prezes ZK FML
tomasz.pilawka@gmail.com