sejm_1
1912069_1522681547966038_587878424485160630_n
Sylwester Śmiech

Obserwując obecny dyskurs polityczny wielu ekspertów zajmujących się zagadnieniami kultury politycznej, apeluję o zachowanie odpowiedzialności i rozsądku w kreowaniu dyskusji publicznej. Niestety apel ten większości środowisk politycznych, które organizują swój przekaz na agresji oraz próbie podziału społeczeństwa polskiego, traktuję bardzo relatywnie, zakładając, iż tylko przez agresję można budować poparcie polityczne. Efektem tego jest łatwo zauważalny, a zarazem bardzo szkodliwy podział społeczeństwa polskiego, agresja w przestrzeni publicznej, upadek autorytetu władzy i ograniczone zaufanie do struktur i instytucji państwa, a także tworzenie fałszywego przekonania, iż tylko wulgarność, agresja, kłamstwo oraz konflikty mogą budować poparcie społeczne. Jednocześnie znamy również z historii polskiego parlamentu liczne ugrupowania polityczne bazujące na happeningach, skandalu czy agresji w stosunku do innych i pamiętamy, w jaki sposób ugrupowania te kończyły swą aktywność polityczną, kiedy okazywało się, iż poza politycznym szumem, partie te nie posiadały wiedzy, doświadczenia, kompetencji ani zdolności do pracy nad obszarami ważnym dla Polek i Polaków. Dostrzegając te procesy, ich konsekwencje i złożoność tej problematyki należy zadać sobie pytanie jak zatem kształtować skuteczny a zarazem godny polityczny przekaz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jako środowisko polityczne rozumiejące współczesną politykę a jednocześnie posiadające wiedzę i aspiracje oraz ogromny dorobek historyczny i tożsamość, musimy w myśl dewizy wielkich twórców ruchu ludowego realizować naszą politykę w oparciu o szacunek, godność, kulturę, pragmatyzm, merytoryczne przygotowanie i profesjonalizm w poczuciu idei wspólnoty, dialogu i konsensusu. Musimy pamiętać, iż popularność i moda na partie bezideowe i populistyczne mija bardzo szybko, kiedy tylko okazuje się, że poza retoryką i propagandą środowiska te nie są w stanie aktywnie i efektywnie pracować na rzecz swojego społeczeństwa w takich obszarach jak: gospodarka, polityka zagraniczna, służba zdrowia, polityka prorodzinna, rolnictwo, polityka senioralna. Ruch Ludowy jest wspaniałym przykładem, iż gwarancją stabilności i aktywności na scenie politycznej są: wiedza, kompetencje i umiejętność budowania porozumienia, a nie budowanie atmosfery politycznej wrogości i agresji. Jako przedstawiciele tak ważnego środowiska politycznego dla historii Polski i Europy winniśmy swą politykę kształtować odpowiedzialnie, pamiętając o słowach Wincentego Witosa, iż potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz – uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród.

 

Sylwester Śmiech Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Asystent Społeczny Posła na Sejm RP Jana Łopaty, Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży w Województwie Lubelskim, Redaktor Lublin.com.pl, Ambasador Dialogu Usystematyzowanego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Skomentuj ten wpis (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>