ruch

Dziś kiedy nasza tożsamość jest atakowana z różnych stron, ważnym wydaje mi się zwrócenie uwagi na to co jest najbliżej nas. Sposoby w jaki kreujemy naszą tożsamość przybierają obecnie bardzo różne formy.

Bogata oferta współczesnego świata stwarza nam w tej dziedzinie wręcz nieograniczone możliwości. Nie tylko nie musimy trzymać się sztywno biologicznych uwarunkowań ciała, ale także nic nie trzyma nas już tak bardzo w miejscu naszego urodzenia. Dajemy się wciągnąć w nieprzerwany pęd życia, emigrujemy, migrujemy, poszukujemy. Dokonujemy ciągłych zmian, nie tylko siebie ale także miejsc w jakich przebywamy, sposobu bycia, życia i wszystkiego tego co w jakiś sposób jest odzwierciedleniem naszej osobowości. W takim pośpiechu łatwo stracić z oczu coś co jest najbliżej nas. Żyjemy w świecie, w którym tradycyjne wartości odeszły w cień. Ustalony dotychczasowy porządek ustąpił nowym stylom życia. Porządek ten stanowił dla nas źródło bezpieczeństwa i stabilizacji a szybki rozwój świata spowodował jego utratę. Ze smutkiem patrzę na postępujący zanik tradycji, szczególnie tych lokalnych będących pozostałościami po dawnych pokoleniach. Trwam w przekonaniu, że nadal warto i należy o nie dbać. Jednym z widocznych przejawów tradycji i dziedzictwa kulturowego jest kultura i sztuka ludowa. Często słyszy się pytania: Na co komu potrzebna jest dziś twórczość ludowa? Po co mamy ją chronić, stwarzać dla niej szczególne warunki do rozwoju? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest ona potrzebna samym twórcom, dla których jest ważną częścią życia i daje im możliwość artystycznej wypowiedzi. Ważna jest także dla naszej wsi, dla której powodzenie twórców to równocześnie umocnienie wiary we własne siły i przyczynek do aktywizacji kulturalnej. Potrzebna jest także całemu społeczeństwu, które swój stosunek do szeroko pojętej twórczości ludowej wyraża poprzez tłumne zwiedzanie wystaw współczesnej twórczości ludowej, uczestnictwo w pokazach folklorystycznych, które zachwyca się prostotą współczesnej ludowej poezji i zdobi swe mieszkania dziełami ludowych plastyków. Coraz częściej zapominamy co tak naprawdę jest dla nas ważne, zasłaniając się ideą kosmopolityzmu nie chcemy współcześnie zamykać się w małych ramach lokalności. Myślę jednak, że ogromnie ważne jest zrozumienie, że nasze dziedzictwo to ważny element wpływający na naszą tożsamość. Nawet wówczas gdy nie żywimy do niego pozytywnych uczuć. Kiedyś w życiu pojawia się uczucie tęsknoty za rodzinnymi stronami, tradycją i tym co było kiedyś. Niestety najczęściej dowiadujemy się o tym, że coś jest dla nas ważne dopiero wtedy kiedy to stracimy. Dlatego starajmy się robić jak najwięcej by chronić naszą tradycję i nasze dziedzictwo, to przecież skarby naszej ziemi.

Joanna Krok – FML Małopolska

Skomentuj ten wpis (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>