DSC_0218 (2)

6 lutego we Wrocławiu odbyły się obchody 15-lecia Forum Młodych Ludowców. Z tej okazji do Auli Wyższej Szkoły Handlowej zjechali z całej Polski członkowie organizacji oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz prezes PSL, posłowie do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski i Andrzej Grzyb, Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dariusz Suszyński prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz przedstawiciele władz samorządowych i sympatycy.

Uroczystość rozpoczęto wniesieniem Sztandaru Forum Młodych Ludowców oraz odśpiewaniem Roty.7  Mieliśmy też okazję wysłuchać ciekawych przemówień Tomasza Pilawki prezesa FML oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w porywającym stylu przemówił do zebranych. Wnioski jakie można było wyciągnąć z wypowiedzi były proste: nie możemy być „letni”, na podstawie bogatej historii i tradycji którą posiadamy musimy jasno określić kierunek polityczny i konsekwentnie realizować nasze założenia. PSL potrzebuje wsparcia młodych, a  młodzi wyciągnięcia ręki i dania im szansy. Organizacja jest w trudnej sytuacji, ale ciężką pracą i aktywnością możemy odbudować zaufanie wyborców i osiągnąć sukces.

W swoim wystąpieniu Czesław Siekierski podkreślił wagę mediów społecznościowych oraz rozbudowy struktur FML, – naszą ambicją powinno być pozyskiwanie nowych działaczy i odpowiednie przygotowanie ich do pełnienia ról społecznych – podkreślił.

Z kolei poseł Andrzej Grzyb poruszył kwestię podejmowania wyzwań współczesności oraz spojrzenia na pewne problemy w skali europejskiej czy nawet światowej, –  Musimy zmienić perspektywę patrzenia i podejście do  pojawiających się problemów.  Na świecie obserwujemy nowe zjawiska, zmiany kulturowe, migrację, prześladowania na tle rasowym czy wyznaniowym, powinniśmy spojrzeć na nie w szerszej skali. Nie możemy zamykać się na Europę i Świat, naszym zadaniem powinno być stawianie czoła przeciwnościom w sposób mądry
i odpowiedzialny
.

15W trakcie części oficjalnej nadano złotą koniczynę dla sztandaru FML oraz Złote Odznaki Forum Młodych Ludowców, które otrzymali: Andrzej Grzyb poseł do PE, Ryszard Nowak wicepreses PSL, Roman Warchoł prezes FML Małopolska w latach 2000-2005 oraz Wojciech Grzelka prezes ZW FML 2000-2005. Odznaczenie jest uhonorowaniem wieloletniej współpracy i pomocy na rzecz stowarzyszenia FML, a otrzymują je najbardziej zasłużone osoby, które aktywnie wspierają działalność organizacji.

Na zakończenie części oficjalnej zaprezentowano film pt.” Forum Młodych Ludowców w obiektywie” przedstawiający27 organizację oraz podsumowanie jej dotychczasowej działalności. Następnie rozpoczęto panel plenarny „Z myślą o Polsce – Polska jutra, czyli o co walczymy?”. Podczas debaty dyskutowano na temat wyzwań oraz problemów jakie stoją przed organizacją. Była to okazja do odpowiedzi na nurtujące pytania, wymiany poglądów i nowych pomysłów.

Obchody zwieńczył uroczysty bankiet z okazji 15-lecia FML.

Z okazji 15-lecia wydano FILM oraz BIULETYN z naszej działalności.

Biuletyn Forum Młodych Ludowców – pobierz

Photo Gallery

1

1

1a

1a

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

30

30

30a

30a

31

31

32

32

33

33

Skomentuj ten wpis (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>