sejm

Przeciętny Kowalski zapewne nieczęsto zagląda na stronę internetową Sejmu, ja też nie robię tego często nie mniej jednak dziś odwiedziłem sejmowy portal. Zupełnie przypadkiem trafiłem na projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Nie jestem miłośnikiem takich dzieł ale postanowiłem się z nim zapoznać z nadzieją że może tym razem spotkam się ze słuszną koncepcją lub chociaż próbą poprawienia stanu obecnego. Jakie zmiany proponują szanowni posłowie z prawej i sprawiedliwej z nazwy partii: na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zmiany są kosmetyczne ale niestety po dogłębnej analizie wnioski są zatrważające. Przytoczę tylko kilka propozycji zmian aby zobrazować kierunek działania. Na początek przyjrzyjmy się art. 10 pkt 3. Obecne brzmienie „Szefa Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów spośród urzędników służby cywilnej, po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej.” Proponowana zmiana „ Szefa Służby Cywilnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.” Zmiana dotyczy zasięgnięcia opinii Rady Służby Cywilnej ale obecnej władzy nie potrzeba żadnych opinii i to jak się okazuje nie tylko TK ale także Rady Służby Cywilnej. Przecież prawi i sprawiedliwi się nie mylą i wiedzą najlepiej. Przykład w jednym z programów publicystycznych poseł i wiceminister Patryk Jaki na pytanie czy wyroki TK powinny być publikowane odpowiedział: „tak ale nie te absurdalne” no tak, nie odpowiada mi wyrok sądu, więc jest absurdalny i nie uznaję go. (Na marginesie, pewien były już wójt, w pewnej gminie oświadczył w mediach że raport NIK ws. ferm wiatrowych jest subiektywny więc dlaczego wyrok sądu nie może być absurdalny) Kolejna zmiana, art. 11 pkt. 8 proponuje się uchylić a który brzmi: „posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej siedmioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;” – prawi i sprawiedliwi uważają, że szef Służby Cywilnej nie musi mieć doświadczenia, żadnego. W sumie jak doradcą ministra Obrony Narodowej może być dwudziestolatek to dlaczego szef Służby Cywilnej ma mieć doświadczenie. Pozostańmy w art. 11 ale przejdźmy do kolejnego punktu. Punkt nr 9. obecnie „nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie była członkiem partii politycznej” proponuje się „nie jest członkiem partii politycznej”. Kolejna kosmetyczna zmiana ale robiąca różnicę. Teoretycznie będąc członkiem partii prawej i sprawiedliwej dziś rezygnuję formalnie z członkostwa w partii a jutro jestem Szefem Służby Cywilnej i oczywiście (ironia) zapomnę kto mnie powołał. A właśnie, kwestia obejmowania stanowisk, w projekcie zakłada się, że wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej będą obsadzane w drodze powołania a nie jak dotąd w drodze konkursów. W tym miejscu trudno oprzeć się wrażeniu, że w takim trybie po wygranych wyborach można obsadzić wszystkie najważniejsze stanowiska w Służbie Cywilnej zaufanymi ludźmi i oczywiście zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Naturalnie uwadze posłów nie umknęła kwestia co zrobić z osobami które obecnie zajmują wspomniane ważniejsze stanowiska. Otóż, w uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać: „Proponuje się, aby stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasły po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu osobom tym nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy (art. 4 ust. 1 projektu). Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy będzie mogło nastąpić za wypowiedzeniem (art. 4 ust. 2 projektu).” Ostatni cytat chyba nie wymaga komentarza. Podsumowując, przedmiotowy projekt posłów prawych i sprawiedliwych zmierza do politycznej aneksji Służby Cywilnej a prywatnie to boję się myśleć do czego jeszcze posunie się Rząd.

Sławomir Krawczyk – FML Dolny Śląsk
foto.: wiadomosci.dziennik.pl

Skomentuj ten wpis (0)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany

Możesz użyć następujących znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>